837437 - AZ215, Pole holder base plate to attach the Zeno 20

Pole holder base plate to attach the Zeno 20 onto the gamtec AZ214 or the Leica Monopole.

149.00 $

AZ215, Pole holder base plate to attach the Zeno 20 onto the gamtec AZ214 or the Leica Monopole.

Quantity*