827546 - AZ214, Adaptor to mount Zeno 20

Adaptor to mount Zeno 20 onto a Disto FTA360

196.00 $

AZ214, Adaptor to mount Zeno 20 (pole plate PN – 823052, sold separately) onto a Disto FTA360.

Quantity*